Stav údajov zo staniceSystém stanice je spustený 2 Days 16 Hours 36 Minutes 46 Seconds
Voľná pamäť systému stanice 13.68GB
Táto stránka používa program Weather-Display (10.37S-(b120)) na spracovanie meteorologických dát.
Posledný čas spustenia 16:17:01 30. 11. 2020.

Komponent Stav Vek
h:m:s
Posledná aktualízácia k
02/12/2022 06:20
Weather-Display realtime NEAKTUÁLNE 17543:25:09 > 0:00:15
01/12/2020 06:55
Weather-Display FTP NEAKTUÁLNE 17543:25:39 > 0:05:15
01/12/2020 06:55
Weather-Display weather data NEAKTUÁLNE 25319:25:55 > 0:05:15
12/01/2020 06:55
Weather-Display NOAA report NEAKTUÁLNE 21487:09:33 > 24:15:00
20/06/2020 00:11
WXSIM forecast NEAKTUÁLNE 14124:20:55 > 6:02:00
22/04/2021 19:00