Stav údajov zo staniceSystém stanice je spustený 27 Days 22 Hours 8 Minutes 11 Seconds
Voľná pamäť systému stanice 7.98GB
Táto stránka používa program Weather-Display (10.37S-(b99)) na spracovanie meteorologických dát.
Posledný čas spustenia 21:26:49 26. 12. 2019.

Komponent Stav Vek
h:m:s
Posledná aktualízácia k
24/01/2020 19:24
Weather-Display realtime NEAKTUÁLNE 35:35:15 > 0:00:15
23/01/2020 07:48
Weather-Display FTP NEAKTUÁLNE 35:38:48 > 0:05:15
23/01/2020 07:45
Weather-Display weather data NEAKTUÁLNE 35:39:06 > 0:05:15
23/01/2020 07:45
Weather-Display NOAA report NEAKTUÁLNE 43:12:52 > 24:15:00
23/01/2020 00:11
Weather-Display Month report NEAKTUÁLNE 43:12:52 > 24:15:00
23/01/2020 00:11
WXSIM forecast NEAKTUÁLNE 36:24:06 > 6:02:00
23/01/2020 07:00