Posledné 2 hodiny snímkov v infračervenom spektre

Data: Meteo-MC