Predpovede modelu WRF s rozlíšením 9km


WRF YR GFS Podkladová mapa















































.
Aktualizácia (CEST) Rozlíšenie Rozsah Krokovanie
WRF 09:00, 15:00, 21:00, 03:00 12 km 73h 1h
YR 01:00, 13:00 4 km 60h 1h
GFS 02:00, 08:00, 14:00, 20:00 25 km 237h 3h
WRF - The Weather Research and Forecasting (WRF) je mesoškálový matematický predpovedný model ďalšej generácie navrhnutý pre potreby operatívnych predpovedí ako aj pre potreby výskumov atmosféry. WRF je spolupráca medzi National Center for Atmospheric Research (NCAR), National Centers for Environmental Prediction (NCEP), Forecast Systems Laboratory (FSL), Air Force Weather Agency (AFWA), Naval Research Laboratory, University of Oklahoma, and the Federal Aviation Administration (FAA). Tento software beží na serveroch EWN.

FMI - Voľne dostupné meteorologické údaje Fínskeho meteorologického ústavu. Pokrývajú len Fínsko.

YR - Profesionálne meteorologické údaje z rozlíšením 4km sú súhrn najlepšie odhadnutých výstupov modelov bežiacich na met.no a spojené a interpolované do jedného celku. Službu zabezpečuje Nórsky meteorologický ústav.

GFS - Global Forecast System (GFS) je globálny numerický predpovedný model prevádzkovaný v NOAA.

dBZ - dBZ je skratka pre decibely relatívne k Z. Je to meteorologický parameter, ktorý definuje odrazivosť (Z) radarového signálu od vzdialeného objektu.

Cape - Konvektívna potenciálna energia (CAPE), niekedy zjednodušene dostupná potenciálna energia (APE), vyjadruje množstvo energie, ktorú by mala častica vzduchu ak by bola vertikálne zdvihnutá do určitej vzdialenosti/výšky v atmosfére.

K Index - K-Index je vyjadrenie búrkového potenciálu založené na vertikálnom teplotnom gradiente, Vlhkosti v spodnej časti atmosféry, A vertikálneho rozsahu vlhkej vrstvy.

TT Index - Konvektívny index používaný na predpovedanie nepriaznivého počasia/búrok.

Poďakovanie/Info: Poďakovanie patrí Stefan Gofferje z sääkeskus.fi za niektoré vzorce použité pre GrADS. Informácie: Wikipédia.

Creative Commons -lisenssi Except where otherwise noted, content on this page is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
© Maps by European Weather Network, script by Henkka, nordicweather.net. Reusage without permission forbidden.
30+ mm
25-30 mm
20-25 mm
15-20 mm
10-15 mm
6-10 mm
4-6 mm
2-4 mm
1-2 mm
0.5-1 mm
0.2-0.5 mm
0.1-0.2 mm
30-35 mm
25-30 mm
20-25 mm
15-20 mm
10-15 mm
6-10 mm
4-6 mm
2-4 mm
1-2 mm
0.2-1 mm
Sneženie
30+ mm/h
25-30 mm/h
20-25 mm/h
15-20 mm/h
10-15 mm/h
6-10 mm/h
4-6 mm/h
2-4 mm/h
1-2 mm/h
0.5-1 mm/h
0.2-0.5 mm/h
0.1-0.2 mm/h
30+ mm
25-30 mm
20-25 mm
15-20 mm
10-15 mm
6-10 mm
4-6 mm
2-4 mm
1-2 mm
0.5-1 mm
0.2-0.5 mm
0.1-0.2 mm
Sneženie
Krúpy
Mrznúce zr.
Búrka
35°
30°
25°
20°
15°
10°
-5°
-10°
-15°
-20°
-25°
-30°
-35°
33> m/s
29 m/s
25 m/s
21 m/s
17 m/s
14 m/s
11 m/s
8 m/s
5 m/s
3 m/s
0 m/s
2600 J/kg
2400 J/kg
2200 J/kg
2000 J/kg
1800 J/kg
1600 J/kg
1400 J/kg
1200 J/kg
1000 J/kg
800 J/kg
600 J/kg
400 J/kg
200 J/kg
0 km
0.5 km
1 km
2 km
4 km
6 km
8 km
10 km
12 km
14 km
16 km
18 km
20 km
22 km
70 dBZ
65 dBZ
60 dBZ
55 dBZ
50 dBZ
45 dBZ
40 dBZ
35 dBZ
30 dBZ
25 dBZ
20 dBZ
15 dBZ
10 dBZ
5 dBZ
-1 K
-2 K
-3 K
-4 K
-5 K
-6 K
-7 K
-8 K
-9 K
950 m²/s²
900 m²/s²
850 m²/s²
800 m²/s²
750 m²/s²
700 m²/s²
650 m²/s²
600 m²/s²
550 m²/s²
500 m²/s²
450 m²/s²
400 m²/s²
350 m²/s²
300 m²/s²
250 m²/s²
200 m²/s²
150 m²/s²
100 m²/s²
46 m/s
44 m/s
42 m/s
40 m/s
38 m/s
36 m/s
34 m/s
32 m/s
30 m/s
28 m/s
26 m/s
24 m/s
22 m/s
20 m/s
16 m/s
12 m/s
8 m/s
4 m/s
30 m/s
28 m/s
26 m/s
24 m/s
22 m/s
20 m/s
18 m/s
16 m/s
14 m/s
12 m/s
10 m/s
8 m/s
6 m/s
4 m/s
2 m/s
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
90+ cm
80-90 cm
70-80 cm
60-70 cm
50-60 cm
40-50 cm
30-40 cm
20-30 cm
10-20 cm
1-10 cm
Sneženie
Dážď
100+ mm
95 mm
90 mm
85 mm
80 mm
75 mm
70 mm
65 mm
50-60 mm
40-50 mm
30-40 mm
20-30 mm
10-20 mm
0.1-10 mm